Skip navigation

Slovenia

Valves for aseptic applications 

GIA-S Industrijska oprema d.o.o.
Industrijska 5
1290 Grosuplje

Ph.: +386 (0)1 7865 300
Fax: +386 (0)1 7863 568

Contact: Ladislav Krevs
E-Mail: ladislav.krevsgiasi  

Web: www.gia.si 


Valves for industrial applications 

Plaming d.o.o
Projektiranje in izvedlava 
tehnoloske opreme
Ul Nikola Tesla 5
6250 Ilirska Bistrica

Ph.: +386(0) 570 410 00
Fax: +386(0) 570 410 55

Contact: Edo Grk
E-Mail: edo.grkplamingsi  

Web: www.plaming.si